Zekerheid

GEBOORTE MELDER, EEN GOED GEVOEL

De FOALSTART TWO zender koppelt zich na het aanbrengen direct met de FOALSTART Cloud, waar vanuit continu controle plaats vindt of de zender bereik heeft.

U kunt dit tevens zelf controleren op uw mobiele telefoon.